• کارگاه ها
عنوان سخنران/ سخنرانان برگزاركننده/ برگزاركنندگان سال
اقتصادسنجي كاربردي پيشرفته دکتر محسن جاودانی پژوهشکده‌علوم‌اقتصادی- قطب‌ علمی اقتصاد توسعه ۱۳۹۳/۰۲/۱۰
روشهاي پيشرفته بهنگام‌ سازي‌ جدول‌ داده-ستانده دکتر علی اصغر بانویی- دکتر محمد جلوداری ممقانی- افسانه شرکت- اشکان‌مختاری پژوهشکده‌علوم‌اقتصادی- انجمن‌علمی‌اقتصادانرژی‌و‌محیط‌زیست
ابزارهاي تأمين مالي در بورس كالاي ايران علی پناهی پژوهشکده‌علوم‌اقتصادی- قطب‌علمی‌اقتصادتوسعه- سازمان بورس کالای ایران ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
مدل هاي تعادل عمومي پوياي تصادفی- دوره مقدماتی دکتر جاوید بهرامی- میثم‌رافعی پژوهشکده علوم اقتصادی ۱۳۹۳/۰۹/۲۴,۲۶
اجرای عملی مدل های تعادل عمومي پوياي تصادفی با کمک نرم افزارDaynare دکتر حسین توکلیان پژوهشکده علوم اقتصادي- قطب علمی اقتصاد توسعه
رویکرد آزمون کرانه هایARDL _با استفاده از نرم افزار مایکروفیت دکتر آرین دانشمند پژوهشکده علوم اقتصادی ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
دوره آموزشي نرم افزار متلب و کاربردآن در مدلسازی مالی- دوره مقدماتی آموزش نرم افزار احسان محمدیان زیر نظر: دکتر ناصر خیابانی پژوهشکده علوم اقتصادی- انجمن علمی‌ دانشجویی‌ توسعه اقتصادی‌ و‌ برنامه­‌ریزی ۱۳۹۴ اسفند
کارگاه آموزشي نرم افزار متلب و کاربردآن در مدل سازی مالی-دوره پيشرفته احسان محمدیان زیر نظر: دکتر ناصر خیابانی پژوهشکده علوم اقتصادی- انجمن علمی‌دانشجویی‌توسعه اقتصادی‌و‌برنامه­‌ریزی ۱۳۹۵ اردیبهشت