• اخبار تصویری


دسترسی به مسئولین امور دانشجویی برای تسهیل ارتباط دانشجویان با بخش های خدمات دانشجویی فراهم شد

مدیریت خدمات دانشجویی با توجه به ضرورت ارائه تسهیلات غیرحضوری به دانشجویان آدرس پستی و پست الکترونیکی مسئولین امور دانشجویی دانشکده ها را اعلام کرد.

چهارشنبه ٢١ آبان ١٣٩٩ - ١٤:٤٦ شماره خبر: ١٣٣١٩ بازدید: 417نسخه چاپي