• نشست
ليست نشست‌هاي برگزار شده در پژوهشكده علوم اقتصادي

رديف

عنوان

سخنران/ سخنرانان

برگزاركننده/ برگزاركنندگان

سال

1

اقتصاد مقاومتي: مباني نظري

امير خادم‌علي‌زاده- دكتر داوود دانش جعفري- دكتر مسعود درخشان- دكتر محمود عيسوي- دكتر سيدحسن قوامي- دكتر سيدحسين ميرمعزي

پژوهشكده علوم اقتصادي

20 آبان 1391

2

اقتصاد مقاومتي: سیاستها و راهکارها

دكتر فتح­اله تاری- امير خادم‌علي‌زاده- دكتر داوود دانش جعفري- دكتر مسعود درخشان- دكتر سیدمحمدرضا سیدنورانی- دكتر محمود عيسوي- دكتر سيدحسن قوامي- دكتر غلامعلی معصومی­نیا

پژوهشكده علوم اقتصادي

27 آذر 1391

3

اقتصاد مقاومتي:

تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

دكتر امراله امینی- دكتر مسعود درخشان- دكتر رضا طالبلو- دكتر سیدمحمد میرمحمدی- دكتر محمدجواد نوراحمدی

پژوهشكده علوم اقتصادي

12 اسفند 1391

4

اقتصاد مقاومتي:

سیاستهای مناسب پولی، ارزی و مالی

دكتر علي آقامحمدي- دكتر داود دانش‌جعفري- دكتر مسعود درخشان

پژوهشكده علوم اقتصادي

19 اسفند 1391

5

نرخ ارز

«آنچه ديده مي‌شود، آنچه ديده نمي‌شود»

دكتر بهروز هادي‌زنوز- دكتر عباس‌شاكري دكتر داود دانش‌جعفري،سيدمحمد بحرينيان

پژوهشكده علوم اقتصادي

14 مهر 1392

6

معنا: از توليد تا مصرف

دكتر احمد گل‌محمدي- اعضاي گروه آموزشي اقتصاد نظري دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي

پژوهشكده علوم اقتصادي

22 مهر 1392

7

چرا و چگونه سازمان برنامه‌اي؟

دكتر محمد ستاريفر- بايزيد مردوخي

پژوهشكده علوم اقتصادي

11 آبان 1392

8

تخصيص منابع اقتصادي ناشي از رفع تحريم اقتصادي ايران:

فرصت‌ها و تهديدها

دكتر عباس شاكري،دكتر فرشاد مؤمني،
دكتر حسين راغفر

پژوهشكده علوم اقتصادي

17 آذر 1392

9

ژئوپوليتيك غذا در قرن بيستم

دكتر محمدسعيد نوري‌ناييني

قطب علمي دانشكده اقتصاد و پژوهشكده علوم اقتصادي

14 بهمن 1392

10

مفهوم و دلايل شرايط ركود تورمي در اقتصاد ايران

دكتر عباس شاكري،دكتر حسين عبده‌تبريزي

پژوهشكده علوم اقتصادي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

13 اسفند 1392

11

ركود تورمي از منظر بنگاههاي اقتصادي

مهندس سيدمحمد بحرينيان،
مهندس‌محمدرضا ديّاني

پژوهشكده علوم اقتصادي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

20 اسفند 1392

12

مفهوم دور باطل ركود تورمي در اقتصاد ايران

دكتر فرشاد مؤمني- علي ديني تركماني

پژوهشكده علوم اقتصادي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- مؤسسه كار و تأمين اجتماعي

18 فروردين 1393

13

جایگاه طبقه متوسط در رشد اقتصادی

دکتر سهیلا پروین

گروه پژوهشی مالیات پژوهشکده علوم اقتصادی

قطب علمی اقتصاد توسعه

14 اردیبهشت 1393

14

آثار پرداخت يارانه نقدي و حذف يارانه سه دهک خانوارها بر توليد و توزيع درآمد نهايي

 

پژوهشكده علوم اقتصادي

5 خرداد 1393

15

ارزش بازار، ادغام و سهم بازار: شواهدی از بنگاههای امریکا

دکتر مهدیه انتظارخیر

گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی

29 آذر 1393

16

مديريت بازار آب

دکتر  برايان آلفرد چترتون- دکتر  طاهري- دكتر مصطفي شريف- دكتر اسفنديار جهانگرد- دكتر فرشاد كوهيان اصل

مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو

دانشگاه صنعتي شريف

دانشگاه علامه طباطبائي

2 اسفند 1393

17

واکاوي چشم انداز رکود تورمي در سال 1394

دکتر عباس شاكري- دکتر محمدقلي يوسفي- دكتر فرشاد مؤمني- دكتر احمد ميدري

پژوهشکده علوم اقتصادي

وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي

18 اسفند 1393

18

حكمراني محيط زيست

دکتر رضا مکنون،دکتر محمدسعیدنوری نائینی

پژوهشكده علوم اقتصادي

15 اردیبهشت 1394

19

مسائل و مشکلات تأمین مالی در اقتصاد ایران

دکتر محمدرضا سیدنورانی- دکتر شمس­الدین حسینی- دکتر حمید پورمحمدی گل‌سفیدی

پژوهشكده علوم اقتصادي

انجمن علمی دانشجویی توسعه اقتصادی و برنامه­‌ریزی

22 اردیبهشت 1394

20

بانکداری اسلامی و نظام عادلانه اعطای تسهیلات

دکتر مجید حبیبیان­نقیبی- دکتر حسین عیوضلو- دکتر فتح­اله تاری

گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده علوم اقتصادی

3 خرداد 1394

21

چشم انداز بازار کار در برنامه ششم توسعه

دکتر منوچهر عسگری- دکتر اسفندیار جهانگرد- دکتر علیرضا امینی

گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی

16 خرداد 1394

22

مشکلات بانکداری اسلامی

دکتر حسین عیوضلو

پژوهشكده علوم اقتصادي

22 آذر 1394

23

نقد بانکداری متعارف

دکتر محمدمهدی مجاهدی

پژوهشكده علوم اقتصادي

25 آذر 1394

24

بهره­وری و تاب­آوری

جواد طاهرپور

پژوهشكده علوم اقتصادي

25 آذر 1394

25

حسابهای اقماری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

دکتر علی اصغر بانویی

پژوهشكده علوم اقتصادي

28 آذر 1394

26

اقدامات ضروری اقتصادی دوران پساتحریم در  حوزه تأمین منابع مالی و سرمایه­گذاری خارجی

دکتر محمد خزاعی- دکتر داود دانش جعفری

گروه بانکداری پژوهشكده علوم اقتصادي

17 اسفند 1394

27

نقش مناطق آزاد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي

دکتر اکبر احمدی

پژوهشكده علوم اقتصادي

19 اردیبهشت 1395

28

نقد و اصلاح لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمداسماعیل توسلی- دکتر فتح­‌الله‌تاری،دکتر صمد‌عزیزنژاد،دکترحسین‌بازمحمدی

گروه بانکداری پژوهشكده علوم اقتصادي

17 آبان 1395

29

منابع و هزینه های مقررات احتیاطی سرمایه ای،کمیته نظارت بانکی

دکتر محمد امیدی نژاد

گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده علوم اقتصادی

23 آذر 1395

30

اقتصاد دیجیتال

دکتر سعید مشیری- دکتر اسفندیار جهانگرد

گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده علوم اقتصادی

28 آذر 1395