• کتابها


رديف

عنوان

نويسنده- مترجم

سال

تيراژ

نوبت چاپ    

تعداد صفحه

قطع

1

مجموعه مقاله‌هاي اولين همايش دستاوردهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در ايران

مركز تحقيقات اقتصاد ايران

1381

700

اول

300

وزيري

2

مجموعه مقاله‌هاي دومين همايش  آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران

مركز تحقيقات اقتصاد ايران

1383

400

اول

308

وزيري

3

مجموعه مقاله‌هاي سومين همايش  آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران

مركز تحقيقات اقتصاد ايران

1386

500

اول

250

وزيري

4

مجموعه مقاله‌هاي اولين همايش معرفي و كاربرد مدلهاي ناخطي پويا و محاسباتي در اقتصاد

مركز تحقيقات اقتصاد ايران

1381

400

اول

325

وزيري

5

مجموعه مقالات همايش سياست و اقتصاد در شرق آسيا با تأكيد بر چين و ژاپن

مركز تحقيقات اقتصاد ايران

1384

500

اول

261

وزيري

6

مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران (جلد اول- مباحث كلان، توسعه و نظام برنامه‌ريزي)

مركز تحقيقات اقتصاد ايران

1378

1000

اول

457

وزيري

7

مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران (جلد دوم- مباحث برنامه‌ريزي بخشي، منطقه‌اي و نظامي فني و اجرايي)

مركز تحقيقات اقتصاد ايران

1378

1000

اول

514

وزيري

8

مجموعه مقالات اولين همايش روشهاي علمي تهيه و تدوين جداول داده- ستانده و كاربردهاي آن در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي

مركز تحقيقات اقتصاد ايران

1376

محدود

اول

500

رحلي

9

دومين همايش كاربرد تكنيكهاي داده- ستانده در برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي

مركز تحقيقات اقتصاد ايران

1382

500

اول

665

وزيري

10

اقتصاد سياسي بين‌الملل

دكتر مهدي تقوي

1379

3000

اول

240

وزيري

11

تجارت بين‌الملل

دكتر مهدي تقوي

1380

2000

اول

598

وزيري

12

کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور: قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات

سيدحسين‌حسيني عراقي

1380

2000

اول

485

وزيري

13

سيري در قراردادهاي نفتي ايران

دكتر ناصر فرشادگهر

1381

3000

اول

350

وزيري

14

تحليل شاخصهاي اقتصادي

دكتر‌محمدتقي‌ضيايي‌بيگدلي
فيروزه نيوندي

1381

3000

اول

322

وزيري

15

نگرش علمي به هزينه و درآمد دولت اسلامي

حسين آقانظري 
محمدتقي گيلك حكيم‌آبادي

1382

1000

اول

192

وزيري

16

سياستهاي پولي و مالي در كشورهاي در حال توسعه توسعه "رشد و ثبات"

دكتر محمد آسيايي
مسعود باباخاني

1382

1000

اول

335

وزيري

17

كار شايسته و اقتصاد غيررسمي

دكتر‌محمدتقي‌ضيايي‌بيگدلي

1383

1000

اول

256

وزيري

18

پژوهش مشاركتي

دكتر ناصر فرشادگهر

دكتر‌محمدتقي‌ضيايي‌بيگدلي

1383

1000

دوم

176

وزيري

19

نهادهاي پولي و مالي بين‌الملل

دكتر مهدي تقوي

1384

1000

دوم

367

وزيري

20

اقتصاد خاور ميانه در آستانه تغيير

گروه نويسندگان و مترجمان

1384

500

دوم

98

وزيري

21

ماليات بر ارزش افزوده (مالياتي مدرن)

دكتر‌محمدتقي‌ضيايي‌بيگدلي
  
فرهاد طهماسبي بلداجي

1384

1000

دوم

280

وزيري

22

كارآفريني

دكتر جعفر هزارجريبي

1387

1000

سوم

247

وزيري

23

اقتصاد صنعتي (سازماندهي صنعتي)

دكتر شهزاد برومند جزي

1384

1000

اول

239

وزيري

24

نگاهي نو بر مسائل اقتصادي، سياسي و جامعه‌شناختي جهان سوم

دكتر صمد كلانتري

1384

1000

اول

295

وزيري

25

كاربرد Eviews در اقتصاد سنجي

دكترشمس‌ا...شيرين‌بخش
زهرا حسن خونساري

1384

1000

اول

247

وزيري

26

آمارنامه اقتصادي 1383-1353

اسدالله جلال آبادی- شهزاد برومند- محمدتقی ضیائی بیگدلی- مهدی تقوی

1385

1000

اول

251

رحلي

27

خلاصه طرحهاي انجام شده در پژوهشكده علوم اقتصادي

ايمان‌عنافچه،آزادمهر‌کهرام

1385

1000

اول

217

وزيري

28

تجزيه و تحليل سرمايه‌گذاري و مديريت سبد اوراق بهادار

غلامرضا اسلامي بيدگلي فرشاد هيبتي-
فريدون رهنماي رودپشتي

1388

1000

سوم

369

وزيري

29

Economic Decision Making in the Islamic Republic of IRAN

دكتر علي‌اكبر عرب‌مازار

1385

1000

اول

115

وزيري

30

اقتصاد سياسي فساد

ناصر وثوقي

1385

1000

اول

310

وزيري

31

تحقيق و بازاريابي (سنجش و روش)

عباس صالح اردستاني
دكتر محمدرضا سعدي

1386

1000

اول

664

وزيري

32

اقتصاد مدیریت با رویکردی بر تئوری بازیها

دكتر شهزاد برومند جزي

1386

1000

اول

152

وزيري

33

اقتصاد مديريت

دكتر شهزاد برومند جزي

1388

1000

اول

750

وزيري

34

مديريت مالي سازمانهاي غيرانتفاعي

سيدحسين‌حسيني‌عراقي

1388

1000

اول

392

وزيري

35

صندوقهای ثروت ملی ابزار نوین حکومتی در انجام سرمایه‌گذاری خارجی

دكتر مهدي رضوي
حميدرضا رئوفي

1389

1000

اول

296

وزيري

36

تئوري مالي

فرشاد هيبتي- هاشم نيكومرام- رضا موسوي

1390

3000

اول

396

وزيري

37

صنعت نفت و گاز به زبان غيرفني

پژوهشكده علوم اقتصادي

1391

1000

اول

966

وزيري

38

اقتصاد کلان

دکتر اسفندیار جهانگرد مهدی کرامت­فر

1394

500

اول

693

وزيري

39

اقتصاد کلان

مهدی تقوی

1395

500

دوم

520

وزيري

40

حقوق بیمه

دکتر غلامحسین جباری

1395

 

اول

 

وزيري

41

نحوه ساخت جدول عمر مبنای محاسبات فنی بیمه

حسین بهزادی

1395

 

اول

 

وزيري

42

رشد اقتصادي

دکتر مهدی تقوی

1395

500

اول

 

وزيري

43

اقتصاد پساكينزي

دکتر مهدی تقوی

 

دردست‌چاپ

اول

 

وزيري

44

اقتصاد كسب و كار

دکتر شهزاد برومند

 

دردست‌چاپ

اول

 

وزيري

45

اقتصاد سياسي بين‌الملل

دکتر مهدی تقوی

 

دردست‌چاپ

اول

 

وزيري

46

تجارت بین‌­الملل

دکتر مهدی تقوی
دکتر تیمور محمدی

 

دردست‌چاپ 

اول

 

وزيري

47

اقتصاد مدیریت با تأکید بر تئوری بازیها

دكتر‌شهزاد‌برومندجزي

1394

500

دوم

750

وزيري