اخبار

اخبار و رویدادها

سخنرانی دکتر علی مزیکی

دکتر علی مزیکی (سخنران): موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دکتر جول ون دروله: دانشگاه آمستردام هلند

اطلاعيه نشست گروه بانکداري

نشست تخصصی نظام بانکی و فضای کسب و کار

اطلاعيه نشست گروه اقتصاد

سخنرانی با عنوان: جورسازی با کژمنشی: تعیین وکیل تسخیری برای متهمان فقیر

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند

سخنرانی دکتر حامد قدوسی استادیار اقتصاد مالی (فاینانس)، مدرسه کسب و کار، انستیتو فناوری استیونس

اطلاعیه ها

اطلاعيه نشست گروه بانکداري

نشست تخصصی نظام بانکی و فضای کسب و کار

اطلاعيه نشست گروه اقتصاد

سخنرانی با عنوان: جورسازی با کژمنشی: تعیین وکیل تسخیری برای متهمان فقیر

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند

سخنرانی دکتر حامد قدوسی استادیار اقتصاد مالی (فاینانس)، مدرسه کسب و کار، انستیتو فناوری استیونس

تب دانشگاه علامه

دسترسی