اخبار

اخبار و رویدادها

هفته پژوهش مبارک باد

برنامه هفته پژوهش پژوهشکده علوم اقتصادی

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند

سخنرانی با عنوان " یادگیری ساختاری مدلهای گرافیکی جهتدار و کاربرد آن در اقتصاد"

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می‌کند

عنوان سخنرانی: "کاربرد یادگیری‌ تقویتی و نظریه‌ بازی در مدل‌سازی عامل‌ محور برای بازار برق ایران"

اطلاعيه نشست گروه بانکداري

پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی و کمیته اقتصاد سیاسی انجمن علوم سیاسی برگزار می کند.

سخنرانی دکتر مهراب کیارسی استادیار دانشگاه کنکوردیا، کانادا

عنوان سخنرانی: سیاست های پولی و مالی بهینه در یک مدل جستجو و تطبیق زمان: سه شنبه 96/06/28، ساعت 12 مکان: سالن شماره 6

سخنرانی گروه پژوهشی اقتصاد

برگزاری سخنرانی با عنوان: Forecasting in Big Data Environments

اطلاعیه ها

هفته پژوهش مبارک باد

برنامه هفته پژوهش پژوهشکده علوم اقتصادی

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند

سخنرانی با عنوان " یادگیری ساختاری مدلهای گرافیکی جهتدار و کاربرد آن در اقتصاد"

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می‌کند

عنوان سخنرانی: "کاربرد یادگیری‌ تقویتی و نظریه‌ بازی در مدل‌سازی عامل‌ محور برای بازار برق ایران"

اطلاعيه نشست گروه بانکداري

پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی و کمیته اقتصاد سیاسی انجمن علوم سیاسی برگزار می کند.

سخنرانی دکتر مهراب کیارسی استادیار دانشگاه کنکوردیا، کانادا

عنوان سخنرانی: سیاست های پولی و مالی بهینه در یک مدل جستجو و تطبیق زمان: سه شنبه 96/06/28، ساعت 12 مکان: سالن شماره 6

سخنرانی گروه پژوهشی اقتصاد

برگزاری سخنرانی با عنوان: Forecasting in Big Data Environments

تب دانشگاه علامه

دسترسی