اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه تعطیلی کتابخانه دانشکده از تاریخ 19 تیر ماه 1395

با توجه به آغاز پروژه تغییر رده بندی مجموعه، کتابخانه از تاریخ 1395/04/19 از هرگونه سرویس دهی به مراجعه کنندگان عزیز معذور است.

برگزاری ترم تابستانی دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خلیج فارس ترم تابستان سال تحصیلی 95-1394 را برای دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه می نماید.

برگزاری ترم تابستانی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

دانشگاه فناوری های نوین سبزوار ترم تابستان سال تحصیلی 95-1394 را برای دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه می نماید.

خانم مهسا قربانی - دانشجوی نمونه کشوری

سرکارخانم مهسا قربانی دانشجوی دوره دکترای مدیریت مالی دانشکده به عنوان دانشجوی نمونه کشوری برگزیده شده اند.

جذب و انتقال هیئت علمی مجتمع آموزشی گناباد

به استحضار می رساند به پیوست نامه ی شماره 95/2258 در مورخ 95/4/21 مجتمع آموزش عالی گناباد درنظر دارد در ادامه روند توسعه خود و به منظور تکمیل کادر هیات علمی در رشته های ذیل، از طریق سامانه جذب وزارت علوم و همچنین انتقال اعضای هیات علمی استقبال می نماید.

اطلاعیه تعطیلی کتابخانه دانشکده از تاریخ 19 تیر ماه 1395

با توجه به آغاز پروژه تغییر رده بندی مجموعه، کتابخانه از تاریخ 1395/04/19 از هرگونه سرویس دهی به مراجعه کنندگان عزیز معذور است.

اطلاعیه ها
تب دانشگاه علامه

دسترسی