اخبار

اخبار و رویدادها

سخنرانی دکتر مهراب کیارسی استادیار دانشگاه کنکوردیا، کانادا

عنوان سخنرانی: سیاست های پولی و مالی بهینه در یک مدل جستجو و تطبیق زمان: سه شنبه 96/06/28، ساعت 12 مکان: سالن شماره 6

سخنرانی گروه پژوهشی اقتصاد

برگزاری سخنرانی با عنوان: Forecasting in Big Data Environments

برگزاری سخنرانی دکتر مهدی صادق‌زاده

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند عنوان سخنرانی: “نا اطمینانی و سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز” Investment-Uncertainty Relationship in Oil and Gas Industry

سخنرانی دکتر علی مزیکی

دکتر علی مزیکی (سخنران): موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دکتر جول ون دروله: دانشگاه آمستردام هلند

اطلاعيه نشست گروه بانکداري

نشست تخصصی نظام بانکی و فضای کسب و کار

اطلاعيه نشست گروه اقتصاد

سخنرانی با عنوان: جورسازی با کژمنشی: تعیین وکیل تسخیری برای متهمان فقیر

اطلاعیه ها

سخنرانی دکتر مهراب کیارسی استادیار دانشگاه کنکوردیا، کانادا

عنوان سخنرانی: سیاست های پولی و مالی بهینه در یک مدل جستجو و تطبیق زمان: سه شنبه 96/06/28، ساعت 12 مکان: سالن شماره 6

سخنرانی گروه پژوهشی اقتصاد

برگزاری سخنرانی با عنوان: Forecasting in Big Data Environments

برگزاری سخنرانی دکتر مهدی صادق‌زاده

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند عنوان سخنرانی: “نا اطمینانی و سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز” Investment-Uncertainty Relationship in Oil and Gas Industry

اطلاعيه نشست گروه بانکداري

نشست تخصصی نظام بانکی و فضای کسب و کار

اطلاعيه نشست گروه اقتصاد

سخنرانی با عنوان: جورسازی با کژمنشی: تعیین وکیل تسخیری برای متهمان فقیر

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند

سخنرانی دکتر حامد قدوسی استادیار اقتصاد مالی (فاینانس)، مدرسه کسب و کار، انستیتو فناوری استیونس

تب دانشگاه علامه

دسترسی