اخبار

اخبار و رویدادها

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند

سخنرانی دکتر حامد قدوسی استادیار اقتصاد مالی (فاینانس)، مدرسه کسب و کار، انستیتو فناوری استیونس

اطلاعیه تعطیلی کتابخانه دانشکده از تاریخ 19 تیر ماه 1395

با توجه به آغاز پروژه تغییر رده بندی مجموعه، کتابخانه از تاریخ 1395/04/19 از هرگونه سرویس دهی به مراجعه کنندگان عزیز معذور است.

برگزاری ترم تابستانی دانشگاه خلیج فارس

دانشگاه خلیج فارس ترم تابستان سال تحصیلی 95-1394 را برای دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه می نماید.

برگزاری ترم تابستانی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

دانشگاه فناوری های نوین سبزوار ترم تابستان سال تحصیلی 95-1394 را برای دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه می نماید.

خانم مهسا قربانی - دانشجوی نمونه کشوری

سرکارخانم مهسا قربانی دانشجوی دوره دکترای مدیریت مالی دانشکده به عنوان دانشجوی نمونه کشوری برگزیده شده اند.

جذب و انتقال هیئت علمی مجتمع آموزشی گناباد

به استحضار می رساند به پیوست نامه ی شماره 95/2258 در مورخ 95/4/21 مجتمع آموزش عالی گناباد درنظر دارد در ادامه روند توسعه خود و به منظور تکمیل کادر هیات علمی در رشته های ذیل، از طریق سامانه جذب وزارت علوم و همچنین انتقال اعضای هیات علمی استقبال می نماید.

اطلاعیه ها

گروه پژوهشی اقتصاد برگزار می کند

سخنرانی دکتر حامد قدوسی استادیار اقتصاد مالی (فاینانس)، مدرسه کسب و کار، انستیتو فناوری استیونس

تب دانشگاه علامه

دسترسی